Siirry suoraan sisältöön

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa – huomioi nämä

    Todisteet ratkaisevat rikosasioissa

    Laki oikeudenkäynnistä rikosasiassa määrittää sen, miten oikeudenkäyntikaari menee rikosten ollessa kyseessä. Oikeudenkäyntiprosessi alkaa sillä, että asiasta nostetaan syyte. Syytteen rikosasiassa voi nostaa ainoastaan sellainen henkilö, jolla on lain mukaan oikeus tehdä niin.

    Asian pääkäsittely tuomioistuimessa

    Rikosasiassa tapahtuva oikeuskäsittely on aina suullinen, mutta sen lisäksi siinä esitellään kirjallisia todisteita. Asianomistajan tulee myös ilmoittaa vaatimuksensa. Jos kyseessä on korvausvaatimus, tulee se esittää perusteluiden kera. Korvausvaatimus laaditaan yhdessä oman asianajajan kanssa, jotta se täyttää lain edellytykset.

    Asiassa annetaan ratkaisu joko välittömästi istunnon jälkeen tai vaihtoehtoisesti myöhemmin kansliassa. Ratkaisuun voi hakea muutosta ilmoittamalla halukkuutensa viedä asia eteenpäin hovioikeuteen. Ilmoitus tyytymättömyyteen tulee ilmaista määräajan kuluessa.