Siirry suoraan sisältöön

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta – lapsen etu tulee ennen muuta

Suomessa on säädetty laki, joka koskee lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta. Tapaamisoikeuden osalta on säädetty, että lapsella on lähtökohtaisesti oikeus molempiin vanhempiinsa. Kyse ei siis ole vanhemman oikeudesta, vaan nimenomaan lapselle säädetystä oikeudesta.

Huoltajuuden eri muodot

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta määrittää, mikä huoltajuusmuoto on parasta lapselle. Yleensä Suomessa lähdetään siitä, että lapsen vanhemmilla on yhteishuoltajuus. Aina se ei kuitenkaan ole toimivin vaihtoehto lapsen kannalta. Tällöin joudutaan miettimään muita huoltajuuden muotoja, jotta lapsen etu voidaan turvata.

Myös lasta on kuultava, jos se on mahdollista lapsen iän ja kehityksen huomioon ottaen. 12 vuotta täyttäneiltä lapsilta kuullaan heidän mielipidettään siitä, kenen luona he haluavat asua.