Siirry suoraan sisältöön

Lakimiehen työ

Lakimiehen työ vetää puoleensa sen vaihtelevuuden takia.
Jokaisessa työtehtävässä riittää haastetta ja hyvin suoritettu tehtävä palkitsee lopulta. Työssä saa olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa ja useat erilaiset asiakaskontaktit ovat välttämättömiä. Työ on siis täydellinen niille ihmisille, jotka rakastavat toisten ihmisten kanssa kommunikoimista, eivätkä pelkää haasteita.
Ne lakimiehet, jotka haluavat ajaa toisten ihmisten asioita ja auttaa ihmisiä oikeusasioissa, ryhtyvät usein asianajajiksi. Asianajajaksi pääsee, jos asianajajaliitto hyväksyy lakimiehen jäsenekseen.

lakimiehen työ
Lawyer or executive signing a contract

Lakimiehen palkka ja työnkuva

Lakimiehen työssä puhuttaa usein melko korkea palkka, vaikka se ei aina ole totta. Palkan suuruus riippuu nimittäin siitä, mihin on suuntautunut ja työskenteleekö yksityisellä vai julkisella sektorilla. Palkka ei kuitenkaan tunnu niin kovin suurelta, jos ottaa huomioon sen, että työpäivät ovat pitkiä, ylitöitä on paljon ja lakiasioita joutuu joskus puimaan myös työajan ulkopuolella. Jos esimerkiksi asianajaja on töissä valtiolla, on hänen palkkansa usein sidoksissa siihen, miten hyvin asiakkaat ja valtio hänelle maksavat. Yrittäjänä asianajajat ja lakimiehet saavat puolestaan itse päättää oman hintatasonsa, mutta kilpailu alalla on kovaa, eikä kaikilla ole varaa laskuttaa asiakkailta suuria summia.

Lakimiehen työpäivät vaihtelevat usein laidasta laitaan, joten työpäivät eivät koskaan tunnu yksitoikkoisilta. Päivät koostuvat usein erilaisista lakimiespalveluista. Lakimiespalvelut ovat lakimiesten tarjoamia palveluita, joihin kuuluvat esimerkiksi avioeron vireille laittaminen, testamenttien laatiminen, riitatilanteiden ratkaiseminen ja päämiehen puolustaminen. Useimmiten lakimiehen työpäivä poikkeaa reippaasti siitä, mitä sen aamulla kuvitteli olevan. Jokaisella lakimiehellä on työpäivän aikana tietty vastuualue, josta tulee huolehtia itsenäisesti. Lisäksi päivän aikana kohtaa useita ongelmatilanteita, joihin täytyy keksiä hyviä ratkaisuja tai menettelytapoja. Lakimiesten on myös tärkeää opiskella lakia säännöllisesti, sillä lainsäädäntö uudistuu jatkuvasti. Opiskelu jää usein vapaa-ajalle, joten työasiat pysyvät mielessä myös työaikojen ulkopuolella. Ajan tasalla pysyminen on kuitenkin tärkeää, sillä vain niin lakimiehet pystyvät tarjoamaan asiakkailleen ajankohtaisia palveluita ja tietoja.

Lakimiehenä kokee sekä haasteita että onnistumisia

Lakimiehen työtä harkitessa on hyvä ottaa huomioon muutamia tärkeitä seikkoja. Työn parissa ollaan päivittäin tekemisissä elämän ikävimpien asioiden kanssa. Toisena päivänä selvitellään erilaisia riitoja ja rikoksia, kun taas toisena päivänä autetaan vaikeassa huoltajuustaistelussa. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti aina huonossa tilanteessa ja lakimiehen tehtävä on auttaa häntä selvittämään asia mahdollisimman kivuttomasti. Lakimiehen täytyy osata ottaa työasiat työasioina, eikä niiden saa antaa vaikuttaa omaan henkilökohtaiseen elämään. Työn hyvänä puolena on se, että saa auttaa ihmisiä, ja se jos mikä on palkitsevaa!

Lakimiehen työssä tarvitsee jatkuvasti ratkaista ongelmia.

Ota yhteyttä

Jos kaipaat neuvoja tai lisäapua, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse 

info@teperi-law.fi