Siirry suoraan sisältöön

Lakimiespalvelut

Saat apua lakiasioissa helposti ja luotettavasti sivustomme neuvoilla

Lakimiespalvelut tutuiksi

Lakimiehen työ on monipuolista, eikä yksikään työpäivä ole koskaan samanlainen. Se millaisista asioista työpäivät koostuvat riippuu täysin omasta ammattinimikkeestä. Päivään voi nimittäin mahtua hyvin erilaisia kohtaamisia asiakkaiden kanssa, mutta se millaisia ne lopulta ovat, riippuu täysin siitä onko ammatiltaan esimerkiksi asianajaja, syyttäjä vai oikeusavustaja. Kun ihmiset valitsevat itselleen sopivia lakimiespalveluita, he ovat tekemisissä erilaisten lakimiesten kanssa.

Teperi-law -sivustolta löydät kaiken tarvitsemasi tiedon saatavilla olevista lakimiespalveluista. Saat tietoa siitä, ketkä auttavat esimerkiksi testamentin tekemisessä, avioeron vireille saamisessa ja muissa tärkeissä oikeusasioissa. Kuka tahansa saattaa tarvita oikeusapua aivan yllättäen, joten lakimiesten tarjoamat palvelut ovat erittäin tärkeitä, ja oikean tiedon löytäminen on kultaakin tärkeämpää, sillä se auttaa asiassa eteenpäin.

Lawyers are advising clients about real estate law.

Asianajaja vai lakimies?

Lakiasioissa tulevat usein vastaan nimikkeet asianajaja ja lakimies. Useimmat eivät kuitenkaan tiedä näiden kahden nimikkeen eroa. Lakimies on suojaamaton nimike, jota saavat vapaasti käyttää kaikki ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. Kyseessä on siis yleiskielinen nimike, joka ei kerro henkilön juridistisesta osaamisesta mitään. Asianajaja-nimike on puolestaan suojattu, ja sitä saavat käyttää vain sellaiset lakimiehet, jotka kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. 

Kuka tahansa ei kuitenkaan voi päästä liiton jäseneksi, sillä pääsyn edellytyksenä on, että henkilöllä on asianmukainen asianajajakoulutus. Lisäksi hänellä tulee olla vähintään neljän vuoden kokemus lakimiestehtävistä ja hänellä tulee olla lain mukainen sopivuus tehtävään. Asianajajaliitto valvoo asianajajien toimintaa, ja jos asianajajalta ei saa asianmukaista kohtelua, voi siitä kannella liitolle.

Lakitoimisto ja asianajotoimisto eroavat toisistaan samalla tavalla kuin asianajaja ja lakimies nimikkeet. Asianajotoimiston voi nimittäin perustaa vain asianajaja, eikä lakitoimiston nimessä saa tällöin olla asianajotoimisto-sanaa, sillä se ei kuulu asianajajaliiton valvonnan piiriin. Jos asiakkaalla on tarve äärimmäisen luotettavalle ja kokeneelle palvelulle, kannattaa hänen ehdottomasti pyytää apua asianajotoimistosta. Asianajotoimistossa ei nimittäin tarvitse tehdä erillistä salassapitosopimusta, sillä se on aina voimassa. 

Asiakkaan näkökulmasta asianajotoimisto on siis aina paras vaihtoehto, sillä se takaa tietyn luotettavuus- ja laatutason tilanteessa kuin tilanteessa. Lisäksi asianajajaliiton tarkan valvonnan vuoksi asiakkaalla on myös pienempi riski joutua kaltoin kohdelluksi, ja hän saa lähes aina vastinetta rahoilleen. Liitto siis valvoo aina, että oikeus toteutuu asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Lakimiehet tekevät pitkää päivää erilaisten oikeusasioiden parissa

Erilaiset lakimiespalvelut auttavat elämässä tulevien haasteiden läpi. Lakimiespalveluihin kuuluu esimerkiksi avioerohakemuksen vireille laitto. Hakemus tehdään kirjallisesti käräjäoikeudelle ja lopulta tuomioistuin päättää liiton loppuneeksi. Lakimiehet voivat myös avustaa ja antaa asiantuntevia neuvoja esimerkiksi testamentin laatimisessa, kuolinpesän selvittämisessä ja testamentin toimeenpanossa. Vaikka testamentti on itsessään ulkoisesti melko yksinkertainen asiakirja, voi sen vaikutusten ymmärtäminen tarvita kuitenkin asiantuntijan neuvoa.

Lakimiehet työskentelevät lukuisissa eri työtehtävissä, mutta heidän päiviinsä kuuluu lähes väistämättä erilaiset asiakaskontaktit. Asiakkaisiin ollaan yhteyksissä sekä puhelimen että sähköpostin välityksellä, ja heitä tavataan myös toimistolla. Lakimiehet ovat myös yhteyksissä vastapuolten asianajajiin ja tuomioistuimeen. Työpäivät ovat pitkiä, sillä aika kuluu erilaisten hakemusten ja lausumusten lähettämiseen. Tässä ammatissa tulee siis olla sekä hyvä paineensietokyky että hyvät viestintätaidot.

Lakimiespalveluihin kuuluu esimerkiksi testamentin laatiminen

Viimeisimmät artikkelit

Lakimiespalvelut kuuluvat kaikille

Asianajaja ja lakimies toimivat usein melko samanlaisissa tehtävissä, ja heiltä molemmilta vaaditaan lakimies koulutus. Ammattiin voi opiskella yliopistossa, jossa tulee suorittaa ylempi oikeustieteiden maisterin tutkinto. Lisäksi voi suorittaa jatkotutkinnon, jos haluaa saada itselleen ylempiarvoisen nimikkeen. Lakimiehen työ voi olla hyvin rankkaa, sillä työpäivät saattavat venyä odotettua pidemmiksi. Hyvin hoidettu työ kuitenkin palkitsee aika ajoin, ja ammatti sopiikin hyvin niille ihmisille, jotka pitävät asiakaspalvelutyöstä. Hyvät lakimiespalvelut nimittäin kuuluvat jokaisen ihmisen perusoikeuksiin, ja työssä pärjää vain sellainen henkilö, joka rakastaa erilaisia haasteita.

Ota yhteyttä

Jos kaipaat neuvoja tai lisäapua, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse 

info@teperi-law.fi