syyttäjä

Syyttäjälaitos aloitti toimintansa 2019 syyttäjänviraston sijaan.

Syyttäjänvirasto on syyttäjälaitos

Pitkä selvitystyö sekä lainsäädännön muutokset muuttivat syyttäjänvirasto -nimen syyttäjälaitokseksi. Mihin kaikkeen muutokset ovat vaikuttaneet?