Siirry suoraan sisältöön

Syyttäjänvirasto on syyttäjälaitos

  Syyttäjälaitos aloitti toimintansa 2019 syyttäjänviraston sijaan.

  Syyttäjänvirasto tuli tiensä päähän vuonna 2019, kun syyttäjänlaitoksen organisaatiouudistus saatiin päätökseen ja uusi syyttäjälaitos aloitti toimintansa saman vuoden lokakuun alussa. Syyttäjälaitoksen organisaatio muodostuu valtakunnansyyttäjästä sekä viidestä syyttäjäalueesta. Alueet huolehtivat siitä, että operatiivinen toiminta kullakin alueella hoituu kuten laissa on määrätty. Tämän uudistuksen tavoitteena oli kehittää toimintaa siten, ettei kansalaisten oikeusturva heikkene vaan sillä pyritään kohtelemaan kansalaisia yhdenvertaisella tavalla.

  Syyttäjänvirasto ja uudistus, mistä siinä on kysymys?

  Säännöllisin väliajoin huomataan, että syyttäjälaitoksen toimintaa on kehitettävä jollakin tavoin. Aikojen kuluessa on käynyt myös ilmi, että kansalaiset eivät olleet enää yhdenvertaisia lain edessä riippuen siitä, minkä syyttäjäviraston alla he olivat. Syyttäjäntoiminnan yhdenmukaistaminen pyrkii siihen, että tavoite jossakin vaiheessa saavutetaan. Rikosasiat tänä päivänä ovat yhä monimutkaisempia ja vaativimpia, joten niihin kuluu yhä enemmän aika ja suurempia työmääriä.

  Syyttäjälaitos pyrkii kehittämään osaamista sekä tehostamaan asioiden käsittelyä. Rikosasioissa otettiin vuonna 2018 käyttöön nopea käsittely, jolloin voitiin voimavaroja siirtää yhä enemmän vaativien asioiden hoitamiseen. Näin oikeudenkäynti ja muut syyttäjälaitoksen toiminnot hoituvat entistä paremmin. Erikoissyyttäjäjärjestelmän uudistaminen varmistaa sen, että erikoissyyttäjien osaamista pystytään hyödyntämään laajasti koko syyttäjälaitoksessa ja asiantuntemus pysyy edelleen korkealla tasolla sekä kehittyy edelleen.

  Lähtökohdat uudistukselle

  Syyttäjälaitoksen uudelleenorganisointia aloitettiin selvittämään vuonna 2015. Selvityksen lähtökohta oli tarkastella uudistamista toiminnan näkökulmasta. Kun selvitys valmistui vuonna 2016, siinä todettiin, että syyttäjälaitoksessa otetaan käyttöön yhden viraston organisaatio. Tämän jälkeen aloitti hanke, jonka vastuulla oli lain valmistelu sekä muutokset siihen liittyviin asetuksiin. Lait vahvistettiin vuoden 2019 alussa ja ne tulivat voimaan, kun uusi syyttäjälaitos käynnisti toimintansa samana vuonna lokakuussa.

  Avainsanat: