Siirry suoraan sisältöön

Asianajajan palkka riippuu työmäärästä

  Asianajajilla riittää töitä

  Asianajajien palkat ovat tunnetusti korkeita, mutta palkan suuruuteen vaikuttaa moni tekijä. Keskimääräinen asianajajan palkka nousee noin 6 000 euroon asti, mutta kuntasektorilla ja valtiolla palkka on huomattavasti keskimääräistä palkkaa pienempi. Molemmissa näissä palkka on keskimäärin alle 5 000 euroa. Yksityisellä sektorilla palkka taas on keskimäärin enemmän kuin 6 000 euroa kuukaudessa. Vaihtelua asianajajien palkoissa siis on.

  Asianajajan palkka ja siihen vaikuttavat tekijät

  Asianajajan palkan määrittäminen ei ole niin yksiselitteistä. Palkan suuruuteen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten esimerkiksi työskentelypaikkakunta. Myös asianajajan koulutus sekä työkokemus vaikuttavat palkkaan. Mitä korkeampi koulutus on ja mitä enemmän työkokemusta on, sitä suuremmaksi asianajajan palkka muodostuu. Sen sijaan aloittelevat asianajajat eivät välttämättä vielä saa niin suurta palkkaa.

  lakimiehen työ on monipuolista työtä, jossa joutuu monesti myös matkustamaan. Palkkaan lisätään matkustuksesta aiheutuvat kustannukset. Asianajaja veloittaa tuntiperusteisesti joko suoraan asiakkaalta tai vaihtoehtoisesti valtiolta. Valtio voi maksaa asianajokulut silloin, kun asiakkaalle on myönnetty oikeusapu esimerkiksi työttömyyden varalta. Asianajaja voi hakea oikeusapua asiakkaan puolesta, jolloin päätös saadaan yleensä nopeasti.

  Toiselle työskenteleminen vai yrityksen perustaminen?

  Asianajajat voivat työskennellä valtiolle, kunnalle tai yksityiselle lakitoimistolle. On kuitenkin yleistä, että asianajajat perustavat myös omia lakitoimistojaan. Tällöin he voivat määrittää sen, millaisia juttuja he hoitavat ja päättää, ketä haluavat toimistoonsa palkata. Yksityiset lakitoimistot myös usein tekevät suurempaa voittoa ja asianajajat pääsevät suurempiin ansioihin.

  Avainsanat: