Siirry suoraan sisältöön

Mikä on juristi

  Mikä on juristi -kysymys on monien mielessä.

  Toisinaan lainopilliset termit saattavat olla maallikoille hieman epäselviä eikä ole itsestään selvää erottaa esimerkiksi, mikä on juristi ja miten kyseinen nimike eroaa vaikkapa asianajajasta. Onko tehtävillä eroja ja onko koulutuksella jokin tietty suuntaus? Selvennämme asiaa siten, että et enää ole hukassa termistöviidakossa. Yksinkertaisimmillaan voidaan todeta, että juristilla tai lakimiehellä tarkoitetaan sellaista henkilöä, joka on suorittanut juridisen korkeakoulututkinnon.

  Mikä on juristi verrattuna asianajajaan

  Juristin ja asianajajan välinen suurin ero liittyy koulutuksen tasoon. Asianajajalla on korkeakoulututkinnon lisäsi suoritettuna myös erillinen asianajajatutkinto. Tämä ammattinimike on suojattu ja asianajaja hoitaa perinteisesti oikeudenkäyntejä. Asianajajaakin voidaan kutsua juristiksi, mutta on hyvä muistaa, että kaikki juristit eivät ole asianajajia. Molempien työssä tarvitaan kuitenkin eettisyyttä, vastuullisuutta, ihmistuntemusta ja asiakaspalvelutaitoja.

  Juristin eli lakimiehen työ voi olla hyvin erilaista asianajajan vastaavaan verrattuna. Juristeja työskentelee esimerkiksi oikeuslaitoksen palveluksessa monissa tehtävissä, julkisessa hallinnossa sekä eri alojen yrityksissä. Heitä voi olla esimerkiksi yritysjuristeina sekä itsenäisinä yrittäjinä tai toisen palveluksessa joko asianajo- tai lakiasiaintoimistoissa. Lakialan työtehtävät ovat hyvin moninaisia, mutta tunnusomaista niille on se, että työssä keskeistä on ongelmanratkaisu.

  Juristi palvelee asiakasta

  Juristi on oman alansa asiantuntija, jonka tehtävä on tunnistaa asiakkaidensa ongelmia sekä koulutuksensa ja kokemuksensa myötä kehittää niihin ratkaisuja. Televisiosarjat ja elokuvat antavat usein turhan dramaattisen kuvan juristin työstä, joka pohjimmiltaan on korkean tason asiakaspalvelua. Siinä etsitään lopputuloksia, jotka pyrkivät tyydyttävät kaikkia asianosaisia.

  Avainsanat: