Laki verotusmenettelystä – verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus

Verovelvollisella on velvollisuuksia

Verovelvollisen, eli jokaisen Suomessa kirjoilla olevan, on annettava Verohallinnolle tietoonsa omat verotuksen alaiset tulonsa. Yleensä tulot selvitetään suoraan työnantajan toimesta ja palkasta vähennetään verojen osuus. Voi kuitenkin olla tilanteita, että tulot tulee selvittää itse.

Esitäytetty veroilmoitus

Jokaiselle verovelvolliselle lähetetään kerran vuodessa esitäytetty veroilmoitus. Siihen on täytetty jo ennakkoon ne tulot ja tulonvähennykset, jotka Verohallinnolla on tiedossaan. Jos veroilmoitukseen haluaa tehdä lisäyksiä tai korjauksia, se onnistuu joko täyttämällä ne suoraan veroilmoitukseen tai tekemällä ilmoituksen netissä.

Veroilmoituksen perusteella verovelvolliselle voidaan antaa veronpalautusta tai mätkyjä, eli niin sanottuja jälkiveroja, maksettavaksi. Myös veronpalautukset maksetaan kerran vuodessa. Mätkyjen kohdalla maksut voi maksaa useammassa erässä.