Siirry suoraan sisältöön

Tuomariksi kouluttautuminen

    Presidentti nimittää tuomarit tehtäviinsä

    Käräjäoikeudessa, hovioikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa työskentelevältä tuomarilta vaaditaan oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto. Tuomariksi haluavalla tulee olla taustaa tuomioistuimessa työskentelemisestä ja hänen tulee pystyä näyttämään, että hän on oikeamielinen ja kykenee hoitamaan tuomarin vastuullista tehtävää.

    Tuomarinvalintalautakunta nimeää ehdokkaat

    Tuomarinvalintalautakunta kokoaa esittelyn tuomariksi sopivasta henkilöstä. Tämä esittely tehdään muun muassa hakemusasiakirjojen perusteella ja sen tulee aina perustua faktoihin. Kun esitys on valmis, se esitellään loppujen lopuksi tasavallan presidentille. Tasavallan presidentti on se, joka päättää viime kädessä, kuka tuomarin virkaan nimetään. Presidentti nimittää vakinaisen tuomarin virkaansa, mutta toki joitakin poikkeuksiakin on. Riippumaton tuomarinvalintalautakunta voi sen sijaan nimittää tehtäväänsä henkilöitä, jotka eivät työskentele korkeimpien oikeuksien tuomareina. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi hovioikeuden presidentti sekä käräjäoikeuden laamanni.